Jdi na obsah Jdi na menu

Smololety - zámek

Zámek Smololety - fotografie z listopadu 2008

První zmínka o Smolotelích je z roku 1336, kdy tu měli své statky manové královského hradu Kamýka Mikuláš se svým bratrem Jordánem. Po vybudování Karlštejna majitelé tvrze ve Smolotelích patřili ke karlštejnskému manství, zatímco vlastní obec panství příbramskému. Teprve počátkem 15. století se oba majetky začly spojovat.
V roce 1407 držel jednu část vsi Předbor z Radešína a po něm Jan Sestřenec, kterému se podařilo získat další část obce. Jeho synu Petrovi se pak podařilo dokoupit zbytek. Avšak jeho vnuk Zikmund v roce 1515 tvrz a ves prodal Janu Šicovi z Drahenic. Když tento zemřel získal Smolotely jeho bratr Hynek a od něj Zikmund z Radešína v roce 1518 koupil Smolotely zpět.
Od roku 1526 byly majiteli Smolotel různí vlastníci až roku 1605 koupili Smolotely od Zuzany Šanovcové ze Sudoměře bratři Kryštof a Jindřich Chánovští z Dlouhé vsi a v majetku tohoto rodu Smolotely zůstaly až do roku 1730. Z Chánovských byl nejvýznamnějším Jan Felix Chánovský, který dal na Makové hoře nad vsí postavit poutní chrám. Chánovští zřejmě také přestavěli tvrz na barokní zámek.
Od roku 1740 držel Smolotely Zdeněk Jiří Křepický z Modlíškovic na Malé Chýšce, probošt kapituly u sv. Víta, po jehož smrti je zdědila jeho sestra Antonie Santini z Aichlu a po ní její dcera Johana, později provdaná Škrounská z Budčova. Po nich od roku 1810 vlastnil Smolotely svob. pán Hochberg, majitel Hluboše a Rtíšovica po něm Jan Henniger z Eberku. Od roku 1880 je držitelem Smolotel Max svob. pán z Ergeletů. Za Ergeletů byl do roku 1916 v obci pivovar, čtyři mlýny a statek o rozloze 713 ha. Po roce 1948 vlastnil zámek státní statek.

Zámek je jednopatrová trojkřídlá budova s mansardovou střechou, vikýři a vížkou. Zámek vznikl barokní přestavbou původní tvrze (jejíž zbytky jsou v severozápadní a severovýchodní části současné budovy) ve 2. polovině 18. století. Součástí je dodnes používaná kaple sv. Trojice (v přízemí severovýchodní části i když dnes je zámek pustý). Zámek byl upravován ještě v 18. a 19. století do nynější podoby. Část zámku je podsklepena. V přízemí klenby, v patře je zámek plochostropý.
Severní fasáda (na obrázku vlevo v přízemí vstup do kaple) má trojúhelný štít, kdysi zdobený kamennými plastikami (sochy dnes v parku), k jižní fasádě připojen balkon na třech arkádách.

Park
V parku kolem zámku staré stromy, z nichž nejvýznamnější byla cca 400 let stará lípa, která při snaze o ukotvení 2003 byla zničena.

Pomníky
Na návsi před zámkem je socha sv. Jana Nepomuckého Rauchmüllerova typu z období kolem roku 1700 a pomník padlým za světové války.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář